Contactes a Linkedin: feina i negoci

En els diferents seminaris que estic oferint, sobre la conveniència de tenir contactes a Linkedin, em trobo en que hi ha un gran desconeixement encara en aquesta xarxa professional i sobretot en el seu objectiu. Molts recents graduats em porten el cv al nostre diari i quan els hi pregunto; què fan per trobar feina?, la majoria em responen que enviar cv a diferents mitjans de comunicació. Doncs bé, aterrem al segle XXI, si us plau.

Contactes a Linkedin: feina i negoci

Linkedin és una plataforma per fer contactes professionals, siguin cambrers o CEO d’una multinacional. La interacció que proporciona possibilita que una persona que cerca feina pugui oferir els seus coneixements i professionalitat a un possible ocupador i a l’inrevés; un empresari, o autònom, tothom hi cap aquí, trobi el perfil que tant anhela.

Naturalment s’han de seguir certes pautes o, millor dit, cert treball, per poder gaudir d’una imatge atractiva (perfil) suficientment potent pels objectius que cerquem en aquesta xarxa. Linkedin és una part, i bàsica, de lo que tant és parla ara: marca personal (personal branding). El primer que es fa és mirar el Linkedin de la persona interlocutora amb la que establim contacte.

El perfil és la peça clau a Linkedin:

  • Una foto professional
  • La capçalera amb el càrrec o professió actual.
  • La informació de contacte (molt important)
  • L’extracte. Imprescindible definir-se professionalment amb competències. 
  • L’experiència molt ben detallada.
  • Formació reglada.
  • Idiomes, clau per diferenciar-se (sense exagerar en els seus coneixements).
  • Col·laboracions amb institucions socials (Creu Roja, UNICEF…)
  • Publicacions (Linkedin gaudeix d’un blog intern per publicar articles).

Contactes a Linkedin: feina i negoci

S’ha de tenir molt en compte que a Linkedin s’hi ha de jugar amb les paraules clau. Hem de tenir clar que com més ben definit tinguem el perfil més fàcil serà que ens trobin i, tant mateix ,més atractius serem per possibles candidatures.

No oblidem que un perfil impactant, i ben elaborat, també possibilita que s’obrin les portes d’empreses interessants al tenir la oportunitat de contactar amb el responsable desitjat, doncs d’altra manera, segurament, no passaríem de la recepció.

Recordem per això que a Linkedin s’hi ha de ser…però també estar.

Pia Prat Jorba

Vendre fum gràcies a les xarxes

Des d’un temps ençà hi ha un bon grapat de persones que aconsegueixen fer de la seva presència a les xarxes socials, i dels coneixements que adquireixen i transmeten, el seu modus vivendi. Fins aquí res a dir, doncs és un fet que cadascú es guanya la vida com vol. El que no sembla tan lícit és  vendre fum gràcies a les xarxes socials.

S’està parlant molt de que s’ha de tenir una marca personal. Una reputació online. Això és cert. S’ha d’estar present a les xarxes si es vol ser conegut professionalment. Però no és senzill. Crear-se una marca personal on-line és summament difícil i laboriós. Hi ha qui explica que, a internet, amb vint minuts al dia n’hi ha prou… I un rave!vendre fum gràcies a les xarxes

És llastimós veure “professionals”, que es venen com experts en xarxes i el món online, que en rascar una mica, només són fum. O tenen pocs seguidors a les diferents xarxes – no és una condició indispensable, però si significativa – o no tenen blog, o els perfils son justets o mal construïts o, el més important, la seva reputació online és baixa, d’acord amb el que ens volen vendre. O tot a l’hora!

I si la seva presència a les xarxes és feble i la seva reputació online és pobre; com poden ells voler donar lliçons als altres?

També hi ha que sí que gaudeix d’una bona marca personal i l’aprofita per vendre – gràcies al desconeixement i generositat d’institucions i organismes – productes que tenen una practicitat gairebé mínima. Jornades, tallers, seminaris…, la majoria sufragats amb diner públic o de fons socials, que no tenen el retorn a la societat que s’hauria d’exigir. I més quan detreuen recursos a d’altres accions que podrien ser més profitoses.

S’aconsegueix quelcom venent tallers de tres hores sobre xarxes a una audiència de quinze persones?

Tot és legal, però no tot s’ha d’anteposar als interessos crematístics.

Ser honestos a la xarxa no és una opció. Hauria de ser una exigència

Pia Prat Jorba